Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Websitegebruik

 1. Acceptatie van de voorwaarden
  Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"). Indien je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de website.
 2. Intellectueel eigendom
  Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, video's, grafieken en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, verkopen, overdragen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.
 3. Gebruiksbeperkingen
  Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, of om inhoud te plaatsen die illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins aanstootgevend is. Tevens is het verboden om de website te gebruiken voor het verspreiden van virussen, malware of andere schadelijke technologieën.
 4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via zijn of haar account op deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. De gebruiker stemt ermee in om geen valse informatie te verstrekken en geen identiteit van andere personen of entiteiten te gebruiken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 5. Links naar externe websites
  Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van de eigenaar van deze website. Het gebruik van dergelijke externe links is voor eigen risico. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van externe websites. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of associatie met de gekoppelde website.
 6. Beperking van aansprakelijkheid
  De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.
 7. Wijzigingen van de voorwaarden
  De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates. Door gebruik te blijven maken van de website na wijzigingen in de Voorwaarden geef je aan akkoord te gaan met de gewijzig